Gud og os - Teologiske læsninger af Det Gamle Testamente i det 21. århundrede

Af: Jan Dietrich og Anne Katrine de Hemmer Gudme (red.)

Beskrivelse

Den store fagbog om Det Gamle Testamente: Bogens 27 kapitler dækker samtlige gammeltestamentlige bøger i Bibelen, og den henvender sig til både teologistuderende og til alle, der ønsker at vide endnu mere om gammeltestamentlig teologi.
Forfatterne bag bogens kapitler forsker i Det Gamle Testamente og repræsenterer aktuel bibelforskning i Skandinavien, Tyskland og Nordamerika. De går historisk-kritisk til teksterne – men med et ønske om ikke kun at være deskriptive. De rejser også normative spørgsmål om Guds egenskaber og menneskers forhold til Gud og hinanden, og vover indimellem at give svar.
"Gud og os" præsenterer en vifte af de væsentligste hermeneutiske greb her ved det 21. århundredes begyndelse. Forfatterne har valgt forskellige metodiske indfaldsvinkler til teksterne, og læseren bydes på klassisk bibelfortolkning såvel som læsninger inspireret af økologi og klima, de menneskelige sanser, computerspil og køn.

Forfattere: Mette Bundvad, Corrine Carvalho, John J. Collins, Jan Dietrich, Sif Egede, Göran Eidevall, Martin Friis, Anne Katrine de Hemmer Gudme, Søren Holst, Else K. Holt, Jesper Høgenhaven, Anders-Christian Jacobsen, Hans Jørgen Lundager Jensen, Kristin Joachimsen, Amy Kalmanofsky, Corinna Körting, Francis Landy, Bernhard Lang, Fredrik Lindström, Jill Middlemas, Flemming A.J. Nielsen, Frederik Poulsen, Tammi J. Schneider, Carolyn J. Sharp, Kasper Siegismund, Terje Stordalen, Louis Stulman
Bogen rummer kapitler på dansk, svensk og norsk.
Engelske bidrag er oversat til dansk. Hvert kapitel har egne noter og litteraturliste.

Indholdsfortegnelse:
Forord
Jan Dietrich og Anne Katrine de Hemmer Gudme
Indledning
At læse Det Gamle Testamente teologisk
Else K. Holt
Kapitel 1 Før Israel blev til: Jakobs gensyn med Esau som eksempel på Første Mosebogs teologi
Søren Holst
Kapitel 2 I Moses’ billede: Jahves nærvær og synlighed i Anden Mosebog
Martin Friis
Kapitel 3 Præsteskriftets åbenbarings- og offerteologi ifølge Tredje Mosebog
Jan Dietrich
Kapitel 4 Fjerde Mosebog: Moses’ ørkendagbog?
Bernhard Lang
Kapitel 5 Enklave-mentalitet og pietisme, vold og visdom: Teologiske strømninger i Deuteronomium
Hans Jørgen Lundager Jensen
Kapitel 6 Wade in the Water: En teologisk læsning af Josvabogen 5‑6 ved traditionernes sammenløb
Carolyn J. Sharp
Kapitel 7 Aksa og Dommerbogen 19: En spejling, der indrammer Dommerbogen
Tammi J. Schneider
Kapitel 8 En historie om rigtige mænd: Samuelsbøgernes teologi og ideal om hegemonisk maskulinitet
Anne Katrine de Hemmer Gudme
Kapitel 9 At blive klar over, hvad Gud kræver af et menneske: Ba’alkulten og dens elimination i Kongebøgerne
Flemming A.J. Nielsen
Kapitel 10 Krønikebøkene og Esra- og Nehemjabøkene: Ulike syn på hvem som tilhører Israel
Kristin Joachimsen
Kapitel 11 Teologiska läsningar av Psaltaren
Fredrik Lindström
Kapitel 12 Frygt Gud og opfør dig ordentligt: Teologiske læsninger i Ordsprogenes Bog
Kasper Siegismund
Kapitel 13 Polyfon teologi: Når Jahve siterer Leviatan (Job 41,4‑26)
Terje Stordalen
Kapitel 14 Jeg elsker min have: Højsangen 4,12‑5,1 og Prædikerens Bog 2,4‑8 i et økoteologisk perspektiv
Mette Bundvad
Kapitel 15 Novellerne: Joseffortællingen, Ruths Bog, Esters Bog og Jonas’ Bog
Frederik Poulsen
Kapitel 16 Esajas’ Bog: Jahves dom og frelse
Jesper Høgenhaven
Kapitel 17 The Sounds of Violence – og deres teologiske ekko i Jeremias’ Bog
Amy Kalmanofsky
Kapitel 18 Thi din ulykke er stor som havet: Klagesangene og håb
Jill Middlemas
Kapitel 19 Riget og magten og æren: En computerspil-inspireret læsning af Ezekiel 40‑48
Corrine Carvalho
Kapitel 20 Daniels Bog: Vise mænd og tvivlsomme konger
Sif Egede
Kapitel 21 Teopoetik: Hoseas, Joel, Amos og Mika 435
Francis Landy
Kapitel 22 Teologiska läsningar av Nahum, Habackuk och Sefanja
Göran Eidevall
Kapitel 23 Haggai, Sakarja og Malaki: Velsignelse og forbannelse
Corinna Körting
Kapitel 24 De historiske taberes Gud 493
Louis Stulman
Kapitel 25 Er der åbenbaring i Det Gamle Testamente?
John J. Collins
Kapitel 26 Gammeltestamentlig teologi i kristent-dogmatisk lys
Anders-Christian Jacobsen

Forkortelser af de bibelske bøger – dansk
Forkortelser af de bibelske bøger – norsk
Forkortelser af de bibelske bøger – svensk

Yderligere informationer